1ος Κκλος Αξιολγησης Ποδοσφαιριστν Αττικς 2016

The Football Project

 

Το πργραμμα απευθνεται σε ποδοσφαιριστς ηλικας 13 ως 19 ετν (τη γεννσεως απ 1997 ως 2003).

Για Επαγγελματες Ποδοσφαιριστς, που επιθυμον μα αποδεδειγμνη καταγραφ των επιδσεων τους και μα επιτυχημνη μεταγραφ για τη συνχιση της καριρας τους.

Για Ερασιτχνες Ποδοσφαιριστς, που αναζητον μα ολοκληρωμνη εικνα της τρχουσας κατστασης τους και μια ευκαιρα να αναγνωριστε το ταλντο τους και να αγωνιστον σε επαγγελματικ εππεδο. 

Για Ακαδημες και Συλλγους, που επιδικουν να αναβαθμσουν το ρστερ τους με αθλητς τοιμους να αγωνιστον σε υψηλτερες κατηγορες, να αυξσουν τις πιθαντητες μιας κερδοφρας μεταγραφς και να προβληθον μσα απ αυτ.

   

Η διαδικασα υλοποιεται σε δο φσεις

1η Φση: Περιλαμβνει 3 διαφορετικος τομες αξιολγησης, διρκειας 1 ½ ρα ο καθνας:

1η ημρα: Φυσικ κατσταση (ταχτητα, αντοχ, ισορροπα, αντανακλαστικ κ.α.)

2η ημρα: Τεχνικ κατρτιση (κνηση στο χρο με χωρς τη μπλα κ.α.)

3η ημρα: Αγνας (συνεργασα, ομαδικ πνεμα, συμπεριφορ, προσωπικτητα κ.α.)

2η Φση: Σε αυτ προκρνονται σοι απ τους συμμετχοντες διακρθηκαν στην 1η φση.

Περιλαμβνει 4 προπονσεις με υψηλ δεκτη δυσκολας διρκειας 1 ½ ρας η καθεμα, που προετοιμζουν τους ποδοσφαιριστς για Επσημο Δοκιμαστικ σε Ευρωπακ Ομδα επιπδου Champions League. σοι βρσκονται σε αγωνιστικ κατσταση που μπορον να ανταποκριθον στις αυστηρς προδιαγραφς που θτουν οι Ευρωπακο Σλλογοι, θα ταξιδψουν δωρεν και θα δοκιμαστον στις εγκαταστσεις Ευρωπακς Ομδας ανλογα με τις ανγκες της και τη θση που αγωνζονται.

Τα αποτελσματα των επιδσεων λων των συμμετεχντων που επτυχαν αξιλογες επιδσεις στη 2η φση, αλλ δε μπορον να ταξιδψουν, θα βρσκονται στη διθεση Εκπροσπων, Προπονητν και Scouter και θα προταθον για Επσημο Δοκιμαστικ σε Ευρωπακος και Ελληνικος Συλλγους.  

      

Με την ολοκλρωση του προγρμματος, λοι οι συμμετχοντες θα λαμβνουν:

Α. Πιστοποιητικ Αξιολγησης με το εππεδο επιτυχας τους.

Β. Αναλυτικ Αναφορ των επιμρους επιδσεων και των σημεων που χρζουν βελτωσης.

Γ. Χρονικ Απεριριστη υποστριξη στις αθλητικς τους δραστηριτητες, κατ προτεραιτητα συμβουλευτικ καθοδγηση στο οικογενειακ τους περιβλλον, υλικ, βιβλιογραφα, δυναττητα παρουσας σε ημερδες και επιμορφωτικς εκδηλσεις.  

Για σους προλβουν να εγγραφον ως 15 Απριλου 2016 το κστος συμμετοχς θα εναι μειωμνο κατ 50%, δηλαδ 160€. Απ 16 Απριλου 2016 το κστος συμμετοχς θα εναι 320€.

Ειδικ, για τους αθλητς με τη γεννσεως 2001, 2002 & 2003 το κστος συμμετοχς μεινεται περαιτρω στα 120€ για εγγραφς ως 15 Απριλου 2016 και 240€ για εγγραφς απ 16 Απριλου 2016.

λοι οι συμμετχοντες αθλητς που θα προλβουν να εγγραφον ως 15 Απριλου 2016 διατηρον το δικαωμα της επαναξιολγησης τους, ποτε και για σες φορς το θελσουν, καταβλλοντας το διο μειωμνο ποσ.

 

Ο 1ος κκλος θα υλοποιηθε σε γπεδα της Αττικς, σε ημρες και ρες που εξυπηρετον το σνολο των αθλητν και των διοργανωτν.

Θα τηρηθε αυστηρ σειρ προτεραιτητας

 

Για την παρακολοθηση του προγρμματος ακολουθστε τα παρακτω βματα:

1ο βμα: Κατθεση μεταφορ του ποσο στη Τρπεζα Πειραις στο λογαριασμ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ (ΙΒΑΝ:GRΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ). Στην «αιτιολογα» θα αναγρφεται απαραιττως το ονοματεπνυμο του ποδοσφαιριστ. (Για παρδειγμα εν η κατθεση γνεται απ τον γονα για το παιδ, ως καταθτης αναγρφεται ο γονας, εν στην «αιτιολογα» αναγρφεται το παιδ-ποδοσφαιριστς).  

2ο βμα: Συμπλρωση των στοιχεων του ποδοσφαιριστ (ονοματεπνυμο, ηλικα, ημερομηνα κατθεσης, θση κ.α.) στη φρμα που βρσκεται στον παρακτω σνδεσμο:

Υποβολ Συμμετοχς